عنوان دوره :

   ABAQUS I

 

دپارتمان : نرم افزارهاي مهندسي و تخصصي                                                

طول دوره : 60 ساعت

 

 

شرايط شركت كنندگان :

 

 • آشنايي با درس استاتيک و مقاومت مصالح

قابليت هاي اكتسابي بعد از شركت در دوره :

 

 • آشنايي مقدماتي با روش اجزاء محدود در حل مسائل مهندسي
 • توانايي انجام تحليل­هاي مقدماتي در مسائل استاتيک، گرمايي، ديناميک

سرفصل دوره:

معرفي نرم افزار و كليات قابليت هاي آن

مدل سازي و خواص مواد

عمليات پيش پردازش و مشاهده نتايج

تحليل استاتيك و گرمايي

تحليل ديناميك

تحليل تماسي (contact)

مكانيك شكست در ABAQUS

عنوان دوره :

 ABAQUS II

 

دپارتمان : نرم‌افزارهاي مهندسي و تخصصي                                                         

طول دوره : 50 ساعت

 

 

شرايط شركت كنندگان :

 

 • گذراندن دوره مقدماتي و يا توانايي حل مسايل استاتيک و ديناميکي، مدل سازي دوبعدي و سه بعدي، انجام تحليل غير خطي، تعريف انواع آناليز و خواندن نتايج.

قابليت هاي اكتسابي بعد از شركت در دوره :

 

 • آناليز استاتيکي و ديناميکي سازه هاي مختلف
 • مدلسازي و مش بندي سازه هاي پيچيده
 • خواندن نتايج
 • استفاده از انواع المان هاي موجود
 • تعريف مواد مختلف
 • آناليز غيرخطي
 • آناليز چند مرحله اي
 • آناليز تماس
 • شکل دهي فلزات
 • Submodeling
 • آناليز کمانش
 • آناليز مواد مرکب
 • آناليز حرارتي
 • آناليز خستگي

سرفصل دوره:

آناليز ديناميک غير خطي

 شکل دهي فلزات

 آناليز برخورد

 آناليز شبه استاتيک

 Submodeling

 مکانيک شکست پيشرفته

 مدلسازي و مش بندي پيشرفته

8- مواد مرکب

9- آناليز خستگي

10- کمانش