سر فصل

ساعت عملي

ساعت تئوري

سطح آموزشي

محتواي آموزشي

آشنائي با اصول و مباني GIS

3

4

مقدماتی

 

مفاهيم مقدماتي شامل انواع داده هاي برداري رستر ، مفهوم نقشه

آشنائي با محيط و نحوه نصب Arc GIS

1

 

مقدماتی

طريقه نصب نرم افزار

معرفي انواع سيستم هاي مختصاتي

1

 

مقدماتی

آشنايي با مفهوم سيستمهاي مختصات و انواع سيستمهاي مختصاتي مانند VTM و ....

آشنایی با Arc ها

2

 

مقدماتی

 

 

زمين مرجع نمودن نقشه هاي برداري  و رستر

3

 

مقدماتی

 

 

رقومي سازي یا Digitizing نقشه های موضوعی

4

 

متوسط

 

ورود اطلاعات به جدول نقشه ها

8

 

متوسط

 

آشنایی با ابزارهای مهم

2

 

متوسط

 

کار با برخی از ابزارهای ArcToolbox

2

 

متوسط

 

نحوه رنگ آمیزی نقشه ها

4

 

متوسط

 

نحوه بر چسب گذاری

4

 

متوسط

 

نحوه ساخت فایل پلات

6

 

متوسط

 

Spatial analysis

 

 

 

 

 

 

3D Analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodatabase

 

 

10

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

9

 

پيشرفته

 

 

 

 

 

پيشرفته

 

 

 

 

 

 

پيشرفته

معرفی لایه های رستر

مکان یابی

کوتاهترین مسیر

آنالیزهای سطحی

 

 

آشنایی با محیط ArcScene

نحوه ساخت TIN

نحوه سه بعدی سازی منطقه

نحوه سه بعدی سازی عوارض Extrusion

نحوه ساختن انیمیشن

 

 

تعریف و کاربرد GDB

ساخت GDB

ساخت Dataset و Feature class

نحوه ساخت Domain

ساخت Subtype

ساخت توپولوژی

رفع خطا در نقشه های CAD بر روی لایه های نقطه ای، خطی و پلی گونی

جمع کل ساعات

55 ساعت