سر فصل

ساعت عملي

ساعت تئوري

سطح آموزشي

محتواي آموزشي

 

آشنایی با قابلیت های GAMBIT

4

4

 

مقدماتي

آشنایی با ساخت هندسه، وارد كردن هندسه از نرم‏افزار ديگر، قابليت نرم‏افزار در زمينه هندسه‏هاي مجازي،انواع المان‏ها و الگوریتم‏های مختلف مش بندی، فايل‏هاي Journal و نحوه اصلاح آنها، نحوه معرفی نواحی و مرزهای مختلف

آشنایی با قابلیت های FLUENT

4

6

مقدماتي

آشنایی تئوري با معادلات حاکم بر فیزیک‏های مورد بررسی، CFD و تکنیك حجم کنترلی در حل مسائل، الگوریتم های مختلف کوپلینگ سرعت- فشار،روش‏های مختلف مدل‏سازی اغتشاش،فرمولاسیون‏هاي Implicit و Explicit

آشنایی با قابلیت های FLUENT و Gambit

10

2

مقدماتي

حل مسایل مختلف برای جریان سیال تراکم پذیر، تراکم ناپذیر، نحوه انجام تنظیمات و استخراج و مشاهده نتایج

جمع كل ساعت

18

12

30 ساعت