محتوای آموزشی

سطح آموزشی

ساعت تئوری

ساعت عملی

عناوین سرفصل

پیشرفته

متوسط

مقدماتی

مراحل انجام پروژهخ های عمرانی

-

-

ü

2

-

تعاریف و مفاهیم طراحی سازه

-

-

ü

-

2

-

مفهوم غیر خطی شدن سازه ها و طراحی لرزه ایی سازه ها

آشنایی مکانیسم های تخریب سازه ها بر اثر زلزله

-

ü

-

5

-

آشنایی با انواع سیستم های باربر جانبی و مکانیسم اتلاف انرژی در آن ها

-

-

ü

-

2

-

آشنایی با انواع نامنظمی ها در آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

شیوه تعامل و تقابل با معمار برای رسیدن به طرح مطلوب

-

ü

-

2

-

ملاحظات معماری و سازه ایی طرح ها

آماده سازی محیط برنامه

-

-

ü

-

1

آشنایی کلی با محیط برنامه ETABS

مدلسازی GRID ها

-

-

ü

-

2

پیاده سازی طرح معماری در برنامه

-

-

ü

-

2

2

شناخت خصوصیات مصالح فولاد ، بتن و آرماتور و مدلسازی آن ها در برنامه

شیوه IMPORT کردن ، تولید تیر ورق و ستون های H شکل ، تولید ستون های BOX با جوش گوشه و نفوذی ، تولید مقاطع مهاربند ها، تولید مقاطع غیر منشوری ، آشنایی مدلسازی مقاطع به روش XML

-

ü

-

2

1

تعریف مقاطع فولادی در برنامه

موارد مجاز استفاده ، کنترل های ویژه وشیوه مدلسازی در برنامه

-

ü

-

1

1

آشنایی با تیر های لانه زنبوری

-

-

ü

-

1

1

تولید مقاطع بتن آرمه ونکات مربوطه

طاق ضربی ، تیرچه بلوک ، دال بتن آرمه ، کامپوزیت ، محاسبه وزن آن ها و مدلسازی آن ها در برنامه

ü

-

-

5

1

آشنایی با انواع سیستم سقف و نکات مربوطه

بارهای مرده-زنده-دیوار ها و پارتیشن ها بار برف ، بار باران

ü

-

-

5

-

آموزش بارگذاری

آشنایی با لرزه شناسی مهندسی ، انواع روش های تحلیل لرزه ایی

-

 

-

1

-

درک مفهوم زلزله و منشا آن

شامل شتاب مبنای طرح ، محاسبه ضرب بازتاب وآثار زلزله  های حوزه نزدیک ، مفهوم ضریب اهمیت و سطوح عملکرد سازه ها ، مفهوم ضریب رفتار، برش پایه حداقل، توضیع برش پایه در ارتفاعات ساختمان ، نکان مربوط به محاسبه پریود سازه ، نکات مربوط به تشخیص تراز پایه و بالاترین تراز محاسباتی، معرفی انواع پیچش در ساختمان ، نامنظمی پیچشی و تشدید پیچش تصادفی در ساختمان

ü

-

-

5

1

محاسبه برش پایه در آیین نامه 2800

-

ü

-

-

-

1

تعریف انواع حالت بارهای استاتیکی در برنامه

تنظیمات mass source در برنامه

ü

-

-

1

-

آشنایی با شیوه محاسبه وزن لرزه ایی ساختمان

آزموش مولفه قائم زلزله ، ضریب نامعینی سازه ها و شیوه اعمال آن ها در ترکیب بار، ایجاد ترکیبات بار طراحی در برنامه

ü

-

-

4

-

آشنایی با ترکیبات بار طراحی و نکات آیین نامه ایی آن ها

-

ü

-

-

1

-

آشنایی با پدیده P-DEITA و شیوه اعمال آن در برنامه

-

ü

-

-

1

-

آشنایی با تعریف کف های تیپ و اختصاص بار به آن ها

-

ü

-

-

1

1

دیافراگم و کنترل صلیب آن در ساختمان

دستور restraints

ü

-

-

-

1

انواه پای ستون ها و معرفی شرایط قیود تکیه گاهی در برنامه

End length offset

ü

-

-

-

1

معرفی ناحیه صلب انتهایی اعضا

End release /partial fixity

ü

-

-

-

1

معرفی انواع شرایط اتصال تیرها در برنامه ، پایداری کنسول ها

دستور  Local Axes

ü

-

-

-

2

شیوه قرارگیری بهینه ستون ها در پلان واعمال آن در برنامه

دستور  shell local Axes

ü

-

-

-

1

انواع روش های تیرریزی

-

ü

-

-

-

1

بارگذاری گره ای ، خطی ،صفحه ایی در برنامه ، بارگذاری دیوار ها و کف ها

-

ü

-

-

3

1

بارگذاری راه پله ، آسانسور و طراحی شمشیری راه پله

-

ü

-

-

-

1

آنالیزو تحلیل  warning  ها

کنترل drift تشخیص نامنظمی پیچشی و کنترل drift  در ساختمان های اداری نامنظمی پیچشی ، بند ارفاقی آیین نامه در محاسبه drift  با استفاده از پریود مودال ،تشخیص طبقه نرم کنترل 30-100ستون های محل تلاقی

ü

-

-

2

3

کنترل های 2800

کلیات و انواع تیپ بندی در ساختمان

ü

-

-

2

-

طراحی سازه ها

مقدمات آیین نامه ای ، تنظیمات نرم افزار ،تحلیل خروجی ها ، نحوه تبدیل خروجی ها به نقشه ، طراحی خاموت ها و ناحیه اتصال در هر دو ردیف شکل پذیری

ü

-

-

8

5

طراحی سازه های بتن آرمه

آموزش طراحی LRFD ، طراحی برای پایداری ، طراحی لرزه ای سازه های فولادی ، کنترل تشدید یافته ستون ها

ü

-

-

12

5

طراحی سازه های فولادی

محاسبه ضریب بستر خاک و کنترل گزارش مکانیک خاک ، طراحی ژئوتکنیکی  و طراحی سازه پی ، نواربندی پی شبکه ای و گسترده و کنترل پانچ ، شیوه تبدیل خروجی ها به نقشه

ü

-

-

6

6

انواع شالوده و مدل سازی پی در نرم افزار safe

شیوه ارائه فایل و نقشه به شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان

ü

-

-

4

-

آموزش تهیه دفترچه محاسبات

 

80

40

جمع کل