سه شنبه 06 تير 1396

دپارتمان مالی و حسابداری | آموزش حسابداری و مالی

شرکت های اقتصادی (چه خورد و چه کلان ) که در سطح جامعه فعالیت می‌کنند، نیاز به ساماندهی حساب‌ها و چرخه‌های مالی خود دارند و از این رو همیشه جایگاه شغلی حسابداری، یکی از ارکان مهم سلسله مراتب اداری هر مجموعه کاری می‌باشد و تحصیل این رشته و کسب تخصص در آن، آینده شغلی مناسبی را در پی خواهد داشت.

نکته مهم در یادگیری این مهارت داشتن تجربه و تکنیک های تخصصی در فرایندهای مختلف کار است که شما با گذراندن این دوره ها می توانید در کوتاهترین مدت ممکن آنها را به طور کامل ، فرا گیرید.

حسابداری

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

حسابداری مالی خدماتی

- 50 7350000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

ترفندهای Excel در حسابداری

- 25 4880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

تهیه و تنظیم صورتهای مالی

40 6610000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

آشنایی با نحوه تهیه و تنظیم دفاتر حسابداری

16 1590000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مالی برای مدیران غیر مالی

50 6720000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

انبارداری و انبارگردانی

مالی خدماتی - مالی بازرگانی 24 2340000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

کارگاه تخصصی حقوق و دستمزد با اکسل

6 1320000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مالی بازرگانی

حسابداری مالی خدماتی 40 5250000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

مالیات برارزش افزوده

- 8 1150000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

قانون مالیات برارزش افزوده

- 16 1540000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری رایانه ای با نرم افزارهلو

- 10 2220000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری ویژه بازار کار

- 180 26100000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری حقوق و دستمزد به کمک رایانه

مالی خدماتی - مالی بازرگانی 50 6610000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع