شنبه 04 فروردين 1397

دپارتمان کودک و نوجوان | ICT

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

مقدمه ای بر الگوریتم

- 40 4020000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Web Starter برای نوجوانان

- 45 5410000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

بسته رباتیک مسیریاب

- 50 ساعت 9500000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

اصول سخت افزار

- 45 ساعت 5160000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع