دوشنبه 07 اسفند 1396

دپارتمان کودک و نوجوان | گروه سینمای دیجیتال

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

آموزش عکاسی دیجیتال کودکان و نوجوانان

40 7200000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

آموزش انیمشن به کودکان و نوجوانان ( مقدماتی )

40 4000000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع