جمعه 03 آذر 1396

دپارتمان کودک و نوجوان | گروه سینمای دیجیتال

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

آموزش عکاسی به کودکان و نوجوانان

40 3850000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

آموزش انیمشن به کودکان و نوجوانان ( مقدماتی )

40 3500000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

آموزش انیمشن به کودکان و نوجوانان ( پیشرفته )

آموزش انیمشن به کودکان و نوجوانان ( مقدماتی ) 80 8000000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

آموزش فیلمسازی به کودکان و نوجوانان

60 5500000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع