دوشنبه 02 اسفند 1395

دپارتمان کودک و نوجوان | برنامه نویسی و طراحی وب

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMS logo

- 40 4200000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Web Starter برای نوجوانان

- 45 4920000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع