چهارشنبه 26 مهر 1396

دپارتمان وب و برنامه نویسی | MCTS

متخصص طراح ارشد نرم افزار  (MCTS)

(MCTS) یک برنامه آموزشی طراحی شده توسط مایکروسافت برای اطمینان از مهارت وتسلط بر دانش فنی است. با گذراندن این دوره فرد توانایی درک اصول مفاهیم فنی و توانایی و مهارت در عیب یابی، پیاده سازی و رفع اشکال موفق یکی از تکنولوژی های مایکروسافت مانندMicrosoft Exchange Server, Microsoft Windows operating system  و Visual Studio  را کسب می کند.

 

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

C# windows applications

c#programming 50 6870000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

C# Programming

60 6300000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Windows presentation Foundation

c#programming 40 7200000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

microsoft ASP.net MVC

c#programming 60 6690000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

C#programming+SQL Server2014

120 13750000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع