يكشنبه 27 اسفند 1396

دپارتمان وب و برنامه نویسی | MCTS

متخصص طراح ارشد نرم افزار  (MCTS)

(MCTS) یک برنامه آموزشی طراحی شده توسط مایکروسافت برای اطمینان از مهارت وتسلط بر دانش فنی است.

با گذراندن این دوره فرد توانایی درک اصول مفاهیم فنی و توانایی و مهارت در عیب یابی، پیاده سازی و رفع اشکال موفق یکی از تکنولوژی های مایکروسافت مانندMicrosoft Exchange Server, Microsoft Windows operating system  و Visual Studio  را کسب می کند.

مشاوره و ثبت نام
77203060
داخلی 205

 

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

C# windows applications

c#programming 50 6870000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

c#programming

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMS logo 60 6300000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Windows presentation Foundation

c#programming 40 7200000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

microsoft ASP.net MVC

c#programming 60 6690000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

C#programming+SQL Server2014

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMS logo 120 13750000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

C#windows application+SQL Server2014

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMS logo 110 14320000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

C# Programming(کمپ نوروز)

مقدمه ای بر برنامه نویسی و الگوریتم 60 6300000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع