شنبه 25 آذر 1396

دپارتمان وب و برنامه نویسی | دوره های پایه

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMS logo

- 40 4020000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع