saç protezi rolex replika saat گروه معماری فضای سبز
دوشنبه 26 آذر 1397

دپارتمان معماری و دکوراسیون داخلی -بین الملل | گروه معماری فضای سبز

دوره جامع طراحی فضای سبز (محوطه سازی)

علم و هنر طراحی فضای سبز و محوطه سازی جزو پرطرفدارترین رشته های مورد بحث چند سال اخیر به شناخت محیط پیرامون، آنالیز فضاها، طراحی اصولی محوطه ها، باغ ها، پارک ها و ... به همراه المان های آنها می پردازد.

پيش نياز

دانشجویان معماری منظر، کلیه علاقه مندان به طراحی فضای سبز

سرفصل

مهارت های اکتسابی

آشنایی دانش پذیر با مبانی معماری منظر، آشنایی با سبک های باغ سازی در ایران و جهان،توانایی طراحی با دست آزاد، شناخت و ترسیم کلیه نقشه های مربوط به پارک ها و فضاهای سبز به صورت دستی و نرم افزار آشنایی با ضوابط عقد قرارداد
توانایی شناخت انواع سبک های رایج در باغسازی ایران و جهان، توانایی نقشه خوانی، ترسیم نقشه های محوطه، آنالیز فضا با استفاده از مفاهیم پایه معماری منظر،ایده یابی و ترسیم آن به صورت دست آزاد، توانایی کار با نرم افزار

 

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

دوره جامع طراحی فضای سبز ( محوطه سازی)

- 135 19300000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع