سه شنبه 03 اسفند 1395

دپارتمان مالی و حسابداری | آموزش حسابداری و مالی

شرکت های اقتصادی (چه خورد و چه کلان ) که در سطح جامعه فعالیت می‌کنند، نیاز به ساماندهی حساب‌ها و چرخه‌های مالی خود دارند و از این رو همیشه جایگاه شغلی حسابداری، یکی از ارکان مهم سلسله مراتب اداری هر مجموعه کاری می‌باشد و تحصیل این رشته و کسب تخصص در آن، آینده شغلی مناسبی را در پی خواهد داشت.

نکته مهم در یادگیری این مهارت داشتن تجربه و تکنیک های تخصصی در فرایندهای مختلف کار است که شما با گذراندن این دوره ها می توانید در کوتاهترین مدت ممکن آنها را به طور کامل ، فرا گیرید.

حسابداری

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

حسابداری مالی خدماتی

- 50 5500000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی

مالی خدماتی 10 2550000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

ترفندهای Excel در حسابداری

- 25 4000000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

تهیه و تنظیم صورتهای مالی

40 5750000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

18 3900000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

کارگاه تخصصی بستن حسابها

3 1200000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

آشنایی با نحوه تهیه و تنظیم دفاتر حسابداری

16 1350000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مالی برای مدیران غیر مالی

50 5800000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

انبارداری و انبارگردانی

مالی خدماتی - مالی بازرگانی 24 2000000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مالی بازرگانی

حسابداری مالی خدماتی 40 4200000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

مجموعه قوانین کاربردی در حسابداری

- 59 5000000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

مالیات برارزش افزوده

- 8 1000000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

قانون مالیات برارزش افزوده

- 16 1330000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری رایانه ای با نرم افزارهلو

- 10 1850000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری ویژه بازار کار

- 180 22500000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مالی مکانیزه

مالی خدماتی 20 2800000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری حقوق و دستمزد به کمک رایانه

مالی خدماتی - مالی بازرگانی 50 5700000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع