دوشنبه 29 آبان 1396

دپارتمان فرهنگ و هنر | طراحی دوخت پیشرفته

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

مولاژ

الگوسازی و تکتولوژی دوخت 2 60 9900000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع