سه شنبه 04 مهر 1396

دپارتمان فرهنگ و هنر | طراحی دوخت مقدماتی

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

الگوسازی و تکولوژی دوخت 1

- 60 9900000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع