دوشنبه 02 اسفند 1395

دپارتمان فرهنگ و هنر | طراحی دوخت متوسط

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

الگوسازی و تکولوژی دوخت 2

الگوسازی و تکتولوژی دوخت 1 60 9900000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع