شنبه 25 آذر 1396

دپارتمان فرهنگ و هنر | دوره های تخصصی طراحی لباس

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

طراحی لباس مفهومی

42 9660000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

تصویرسازی مد

42 9660000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع