شنبه 07 اسفند 1395

دپارتمان زبانهای خارجی | کلاس های یک روز درهفته

کلاسهای یک روز در هفته

این کلاسها مناسب افرادی است که زمان کافی برای شرکت در کلاسهای زبان در طول هفته را ندارند. این دوره ها روزهای پنجشنبه یا جمعه و به مدت 4 ساعت می باشد.

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

IELTS

Upper-intermediate5 51 7480000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع