جمعه 03 آذر 1396

دپارتمان زبانهای خارجی | دوره های فشرده

دوره های فشرده

این دوره مناسب افرادی است که زمان  آزاد بیشتری داشته و قصد شرکت در آزمونهای بین المللی زبان و یا مهاجرت را دارند. مدت کل دوره حدود 1 سال است که به صورت 3 روز در هفته و 4 ساعت در روز برگزار می شود که مدت هر ترم 3 هفته است.

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

Upper-intermediate2

Upper-intermediate1 42 2790000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Pre-intermediate2

Pre-intermediate1 42 2590000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Elementary3

Elementary2 42 ساعت 2550000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Elementary 2

Elementary 1 42 2550000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Elementary 1,2,3

- 126 6120000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع