saç protezi rolex replika saat دوره های فشرده
دوشنبه 25 شهريور 1398

دپارتمان زبانهای خارجی | دوره های فشرده

دوره های فشرده

مدت زمان کل دوره های فشرده زبان انگلیسی از مبتدی تا انتهای Upper-intermediate در مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک،حدود 1 سال می باشدکه به صورت 3 روز در هفته و یا 2 روز در هفته و 4 ساعت در روز برگزار می شود.لازم به ذکر است که مدت هر ترم بین 3هفته تا 1 ماه می باشد.این دوره مناسب افرادی است که زمان  آزاد بیشتری داشته و قصد شرکت در آزمونهای بین المللی زبان مانند IELTS و یا مهاجرت را دارند.

اولین گام جهت شرکت در کلاس های زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک آزمون تعیین سطح است که هر روز از ساعت 10لغایت 18وپنجشنبه از 10 لغایت 14انجام می پذیرد لازم به ذکر است طول آزمون تعیین سطح حدودا 15 دقیقه است و آمادگی پیش از آزمون ضرورتی ندارد.

مشاوره و ثبت نام
77203060
داخلی 208

مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

2 IELTS Package

Pre-intermediate 4 240 33720000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

English A1.5

English A1.4 36 3340000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Pre-intermediate 4

Pre-intermediate 3 40 3660000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Elementary3

Elementary2 40 3600000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

English A2.1-English A2.4

A1.7 144 13800000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

English A1.4-EnglishA1.7

English A1.3 144 13600000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Elementary2

Elementary1 42 3480000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

(Pre-intermediate2 (English A2.2

Pre-intermediate1 36 3450000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع