سه شنبه 04 مهر 1396

دپارتمان زبانهای خارجی | دوره های فشرده

دوره های فشرده

این دوره مناسب افرادی است که زمان  آزاد بیشتری داشته و قصد شرکت در آزمونهای بین المللی زبان و یا مهاجرت را دارند. مدت کل دوره حدود 1 سال است که به صورت 3 روز در هفته و 4 ساعت در روز برگزار می شود که مدت هر ترم 3 هفته است.

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

Upper-intermediate1,2,3,4,5

Intermediate4 210 12555000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Pre-intermediate 1,2,3,4

Elementary 3 168 9324000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Upper-intermediate 5

Upper-intermediate 4 42 ساعت 2790000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Elementary 1,2,3

- 126 5850000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Elemantary 2

Elementary 1 42 2550000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع