دوشنبه 08 خرداد 1396

دپارتمان زبانهای خارجی | دوره های فشرده

دوره های فشرده

این دوره مناسب افرادی است که زمان  آزاد بیشتری داشته و قصد شرکت در آزمونهای بین المللی زبان و یا مهاجرت را دارند. مدت کل دوره حدود 1 سال است که به صورت 3 روز در هفته و 4 ساعت در روز برگزار می شود که مدت هر ترم 3 هفته است.

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

Intermediate 1,2,3,4

Pre-intermediate4 168 8400000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Elementary 1,2,3

- 126 5850000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Elementary 2

Elementary 1 42 2550000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Pre-intermediate 1.2.3.4

Elementary 3 168 8400000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Elementary3

Elementary 2 42 2550000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

ui1in

i4 42 2790000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع