جمعه 06 مرداد 1396

دپارتمان زبانهای خارجی | دوره های ترمیک

دوره های ترمیک

به طور کلی مدت زمان کل دوره های ترمیک از Elementary تا Upper- intermediate ،  شانزده ترم  است که دانشجویانی که تمایل به شرکت در کلاس های پیشرفته داشته باشند می توانند در دوره های Advanced که پنج ترم به طول می انجامد نیز شرکت کنند. تمرکز کلیه کلاس ها بر مکالمه می باشد و به کارگیری روش ها و تکنیک های به روز آموزشی و مطالب کمک آموزشی جهت بالا بردن انگیزه دانشجویان از مهمترین مزیت های دوره ها است.

کار بر روی مکالمات روزمره و محاوره، جهت بالا بردن اعتماد به نفس دانشجویان در تعاملات به زبان انگلیسی در این دوره ها سبب می شود تا دانشجویان در خارج از کلاس و در محیط واقعی بتوانند به راحتی به زبان انگلیسی صحبت کنند.

هر ترم شامل 20 جلسه 2 ساعته می باشد که  به صورت 3 روز در هفته و 2 روز در هفته و 1 روز در هفته است.

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

Upper-intermediate5

Upper-intermediate4 42 2790000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

pre-intermediate3

pre-intermediate2 40 2590000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Intermediate 1

Elementary3 42 2550000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Elementary 2

Elementary 1 42 2550000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Intermediate 4

Intermediate 3 42 2590000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Upper-intermediate2

Upper-intermediate1 42 2790000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

pre-intermediate 1

Elementary 3 42 2590000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Elemetary2

Elemetary1 42 2550000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

pre-intermediate 2

pre-intermediate 1 42 2590000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

pre-intermediate4

pre-intermediate3 42 2590000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Upper-intermediate3

Upper-intermediate2 42 2790000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

ELEMENATRY 1

_ 42 2550000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع