دوشنبه 08 خرداد 1396

دپارتمان زبانهای خارجی | دوره های بحث آزاد (Free Conversation)

فرار بودن زبان انگلیسی مشکلی است که تمامی زبان آموزان با آن مواجه هستند. تکرار آموخته ها بهترین روش برای حفظ سطح زبان آموزان و کمک به تمرین بیشتر و یادگیری بهتر آنها است. همچنین این دوره ها بهترین شیوه یادگیری برای کسانی است که قصد یادگیری زبان با محوریت مکالمه را دارند.

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

Free Conversation 3

Upper-intermediate5 42 3090000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع