جمعه 06 مرداد 1396

دپارتمان زبانهای خارجی | آموزش زبان ویژه کودکان و نوجوانان

یادگیری زبان انگلیسی در سنین کودکی و نوجوانی بسیار آسان تر و ماندگاری مطالب کسب شده نیز بسیار طولانی تر از سنین بزرگسالی است لذا دپارتمان زبان در  نمایندگی نارمک با تمام توان خود سعی دارد بالاترین کیفیت را در این راستا ارائه دهد.

نقاط قوت ما:

کتاب family and friends

 

دوره های کودک 4 تا 7 سال :
Kids 1-8

Start 1-6

آموزش زبان کودکان نارمک


دوره های کودک و نوجوان 8 تا 12 سال:
Pre- move1-2
Move1-16
Fly1- Fly8

زبان انگلیسی کودک


دوره های نوجوان 13 تا 16 سال :
Kets 1-8
Pets 1-8

به منظور حفظ اعتماد به نفس و انگیزه دانش جویان و جلوگیری از ایجاد هرگونه استرس در طول کلاس، مراجعه حضوری جهت انجام تعیین سطح قبل از شروع کلاس حتی برای سطح پایه نوجوانان الزامیست، تعیین سطح رایگان بوده و مدت زمان آن 20-10 دقیقه می باشد.

دانشجویان نوجوانی که به سن 16سال رسیده باشند پس از انجام تعیین سطح به دوره بزرگسالان منتقل می گردند.

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

Pre-move

- 30 1650000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Move2

Move1 30 1880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Pets 1

Kets 8 32 1880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

move 4

move 3 42 1880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

PETS2

PETS1 32 1880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Move 8

Move 7 30 1880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

move 1

pre-move 2 32 1880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Move 7

Move 6 30 1880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

Move 3

Move 2 32 1880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

pets 3

pets 2 30 1880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

kids1

- 30 1650000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

PETS4

PETS3 30 1880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

START 2

START 1 30 1650000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

MOVE 6

MOVE 5 30 1880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع