دوشنبه 08 خرداد 1396

دپارتمان دانش سلامت | ماساژ

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

ماساژ صورت مقدماتی

24 8800000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

ماساژ صورت پیشرفته

ماساژ صورت مقدماتی 24 8800000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع