دوشنبه 08 خرداد 1396

دپارتمان دانش سلامت | روانشناسی

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

روان شناسی مثبت گرا

12 2370000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

رازهای گفتگوی اثربخش

12 2370000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع