دوشنبه 08 خرداد 1396

دپارتمان دانش سلامت | روان شناسی کودک و نوجوان

روان شناسی کودک و نوجوان

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

رفتارهای نوجوانان در خانواده (دوره نوجوانی)

9 1680000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

پرورش خلاقیت کودک-هوش هیجانی

2 440000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

مهارتهای ارتباطی برای نوجوانان

6 1320000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع