دوشنبه 08 خرداد 1396

دپارتمان دانش سلامت | بهداشت

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

فوریتهای پزشکی پیشرفته

فوریتهای پزشکی مقدماتی(کمکهای اولیه) 36 9100000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

مدیریت بهداشت محیط کار

27 5340000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

فوریتهای پزشکی مقدماتی(کمکهای اولیه)

12 3300000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع