saç protezi rolex replika saat گردشگری
شنبه 05 خرداد 1397

| گردشگری

دوره راهنمایان تور ایرانگردی و جهانگردی:

این دوره جهت آموزش اصول و مبانی راهنمایی در تور های داخلی و خارجی بوده و خصوصیات وتخصص هایی که یک راهنما باید داشته باشد به تفضیل در این دوره ارائه می شود که معلومات بسیار گسترده عمومی و حتی تخصصی را شامل می گردد.

دانش پذیران در این دوره هر چه بیشتر با تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران آشنا خواهند شد و اطلاعاتی جامع در مورد ایران کسب خواهند نمود.

شرکت کنندگان پس از پایان این دوره و کسب موفقیت در آزمون موفق به دریافت کارت راهنمای تور شده و می توانند تورهای داخلی و خارجی را سرپرستی نمایند.

دوره تورلیدری، راهنمای تور

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

راهنمایان تور ایرانگردی و جهانگردی

365 6175000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع