شنبه 07 اسفند 1395

دپارتمان مدیریت و کارآفرینی | کارآفرینی

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

کارگاه آموزشی آمادگی شغلی

ندارد 8 ساعت 750000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع