saç protezi rolex replika saat Networking with Windows Server 2016
دوشنبه 29 بهمن 1397
Networking with Windows Server 2016

کلیه کلاسهای تخصصی شبکه مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمکبراساس سرفصل های آموزشی استاندارد مایکروسافت آکادمی برگزار میشود. ضمنا جهت هرگونه مشاوره جهت انتخاب مسیر و روش صحیح آموزشی میتوانید بصورت رایگان از راهنمایی کارشناسان آموزشی بهره مند شوید.

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/12/03 جمعه (14:00-9:00) 10% 8950000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام