سه شنبه 26 دی 1396
C#programming+SQL Server2014
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/10/25 دوشنبه 21:00-17:00 10% 13750000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call پنجشنبه 18:30-14:30 10% 13750000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام