saç protezi rolex replika saat پکیج کامل MCSA2016
دوشنبه 29 بهمن 1397
پکیج کامل MCSA2016

شرکت مایکروسافت و سرویس های مرتبط به آن می توانند با قدرت وکارآیی بالا در زمینه سرویس دهی به کاربران درون شبکه یک شرکت یا سازمان ،تمام نیاز های کارمندان و مدیران ادارات و شرکت ها را در زمینه شبکه های کامپیوتری و استفاده از آن برآورده کنند، بنابراین امروزه نیازبه استفاده از ساختارهای مایکروسافتی برای تمامی سازمان ها غیرقابل انکار است وبکارگیری از این ساختارها باعث سهولت در پشتیبانی و نظارت بر سرویس های ارائه شده در یک سازمان یا شرکت است.

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/11/26 جمعه 13:00-8:00 10% 33000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/11/08 شنبه دو شنبه (21:00-18:30) 10% 33000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام