saç protezi rolex replika saat MCSA pack 2016
سه شنبه 04 تير 1398
MCSA pack 2016

شرکت مایکروسافت و سرویس های مرتبط به آن می توانند با قدرت وکارآیی بالا در زمینه سرویس دهی به کاربران درون شبکه یک شرکت یا سازمان ،تمام نیاز های کارمندان و مدیران ادارات و شرکت ها را در زمینه شبکه های کامپیوتری و استفاده از آن برآورده کنند، بنابراین امروزه نیازبه استفاده از ساختارهای مایکروسافتی برای تمامی سازمان ها غیرقابل انکار است وبکارگیری از این ساختارها باعث سهولت در پشتیبانی و نظارت بر سرویس های ارائه شده در یک سازمان یا شرکت است.

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنجشنبه 18:00-14:00 10% 36000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
98/03/29 زوج (20:30-18:00) 10% 36000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
98/03/29 زوج(21:00-17:00) 10% 36000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام