يكشنبه 28 آبان 1396
پکیج کامل MCSA2016R2
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call پنجشنبه 18:00-13:00 10% 31000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call یکشنبه-سه شنبه 21:00-17:00 10%% 31000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام