saç protezi rolex replika saat Programming with Python
دوشنبه 25 شهريور 1398
Programming with Python

برنامه نویسی به زبان پایتون تقریبا ساده است. اگر شما با یکی دیگر از زبان های برنامه نویسی آشنایی داشته باشید می توانید در عرض چند روز برنامه نویسی مقدماتی با پایتون را فرابگیرید.

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
98/06/27 چهارشنبه (20:00-16:00) 10% 9000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام