saç protezi rolex replika saat Web Design Pack
دوشنبه 25 شهريور 1398
Web Design Pack

دوره های طراحی و برنامه نویسی وب در دپارتمان وب و برنامه نویسی مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک بر اساس استاندارد CIW تدریس می شوند. CIW که مخفف Certified Internet Web Professional است مجموعه دوره هایی هستند که در خارج از ایران به جهت تربیت افراد متخصص در حوزه وب تشکیل می شوند و به نوعی استاندارد آموزشی این دوره ها به شمار می آیند. دوره های این دپارتمان نیز به صورت هماهنگ با سیلابس های آموزشی CIW بوده و سعی بر آن دارد که با بیان مفاهیم پایه ای وب و همین طور توضیح تکنیک ها و ابزارهای جدید در این حوزه، افراد متخصص و آماده کار را رهسپار شرکت ها و مراکز مختلف کند. .
 

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
98/06/27 زوج (21:00- 18:00) 10% 24440000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
98/06/28 پنجشنبه ها (18:00-14:00) 10% 24440000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام