جمعه 03 آذر 1396
برنامه نویسی به زبان ++C
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/09/22 چهارشنبه 21:00-17:00 10% 6120000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call جمعه 18:00-13:00 10% 6120000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام