سه شنبه 04 مهر 1396
برنامه نویسی به زبان ++C
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/07/19 چهارشنبه 21:00-17:00 10% 6120000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/07/14 جمعه 18:00-13:00 10% 6120000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام