saç protezi rolex replika saat برنامه نویسی به زبان ++C
دوشنبه 29 بهمن 1397
برنامه نویسی به زبان ++C

زبان برنامه نویسی C سالهاست که به عنوان زبان پایه برنامه نویسی و Base سایر زبان ها شناخته می شود ، از این روست که به عنوان یکی از دروس پایه ی درس برنامه نویسی در همه ی مقاطع و دانشگاه ها مورد بحث قرار میگیرد

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/11/23 یکشنبه -سه شنبه 21-18 10% 6750000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنجشنبه (13:00 - 8:00) 10% 6750000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام