saç protezi rolex replika saat CCNA R&S
سه شنبه 01 مرداد 1398
CCNA R&S
 

در نمودار ذیل درصد شغل های موجود در سال 2013 نشان داده شده است که درصد قابل توجهی از آن متعلق به گرایش IT می باشد.مجتمع فنی تهران سیسکو cisco


بر اساس آمار بیشترین آموزش متعلق به دوره های شرکت مایکروسافت و سیسکو می باشد، که این آمار نشان از اهمیت دوره های فوق در فرآیندهای شغلی می باشد.

 

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی فرد 20:30-18:00 10% 12500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام