سه شنبه 04 مهر 1396
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMS logo
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/07/04 روزهای یکشنبه سه شنبه 20:30-17:30 10% 4020000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/07/14 جمعه 13:00-8:00 10% 4020000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام