چهارشنبه 29 دی 1395
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMS logo
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/11/17 یکشنبه - سه شنبه - 20:30-17:30 3% 4200000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام