سه شنبه 04 مهر 1396
پکیج طراحی لباس مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/07/16 یکشنبه- سه شنبه 20:30-17:30 10% 17250000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/07/11 یکشنبه- سه شنبه 12-9 10% 17250000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام