جمعه 06 مرداد 1396
پکیج طراحی لباس مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/05/15 یکشنبه- سه شنبه 20:30-17:30 3% 17250000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/05/10 یکشنبه- سه شنبه 12-9 3% 17250000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام