saç protezi rolex replika saat حسابداری ویژه بازار کار
شنبه 28 مهر 1397
حسابداری ویژه بازار کار

سرفصل های دوره:

-حسابداری مالی خدماتی

-حسابداری مالی بازرگانی

-حسابداری مکانیزه

-چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی به صورت عملی همراه نرم افزار 

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call جمعه ها 13-9 10% 28700000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call زوج 17:30-20:30 10% 28700000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/07/15 یکشنبه-سه شنبه ها 20:30-17:30 10% 28700000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام