چهارشنبه 27 دی 1396
حسابداری ویژه بازار کار
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/10/28 پنج شنبه 14-9 10% 26100000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/10/24 یکشنبه - سه شنبه 17:30 الی 20:30 10% 26100000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام