جمعه 06 مرداد 1396
میکرو کنترلر avr مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه 17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 6210000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/05/10 یکشنبه سه شنبه21-17(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 6210000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام