دوشنبه 07 اسفند 1396
میکرو کنترلر avr مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/08/25 پنج شنبه جمعه 17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 6210000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه سه شنبه21-17(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 6210000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام