جمعه 03 آذر 1396
عکاسی دیجیتال

نمونه کار دانش پذیران

 

 سر فصل دوره:

تاریخچه عکاسی

آشنایی با ساختمان دوربین

آشنایی با منوی دوربین

آشنایی با لنزها و وسایل جانبی دوربین

شناخت سبکهای عکاسی ( پرتره،ورزشی،خبری،صنعتی، مادلینگ،....)

شناخت انواع تکنیکهای عکاسی

نورسنجی

نورپردازی

فتوشاپ

....


 

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/09/10 جمعه 13-9 10% 17000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج 20:30-17:30 10% 17000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه- سه شنبه 20:30-17:30 10% 17000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام