پنجشنبه 10 فروردين 1396
عکاسی دیجیتال(مدرک بین المللی)

نمونه کار دانش پذیران

 

 سر فصل دوره:

تاریخچه عکاسی

آشنایی با ساختمان دوربین

آشنایی با منوی دوربین

آشنایی با لنزها و وسایل جانبی دوربین

شناخت سبکهای عکاسی ( پرتره،ورزشی،خبری،صنعتی، مادلینگ،....)

شناخت انواع تکنیکهای عکاسی

نورسنجی

نورپردازی

فتوشاپ

....


 

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call جمعه 13-9 3% 17000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call شنبه-دوشنبه21-17 3% 17000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call یکشنبه- سه شنبه 17-13 3% 17000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام