شنبه 04 فروردين 1397
دوره جامع متره برآورد و صورت وضعیت نويسی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/10/11 دوشنبه- چهارشنبه 18-21 10% 7920000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی جمعه 13-8(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 7920000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام