جمعه 30 تير 1396
spss I,II
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه 17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 8500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
07/05/96 زوج 17:30-21 3% 8500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام