سه شنبه 04 مهر 1396
spss I,II
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه 17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 8500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج 17:30-21 10% 8500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام