دوشنبه 07 اسفند 1396
spss I,II
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه ها 17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 8500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج 17:30-21 10% 8500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام