شنبه 25 آذر 1396
مقدماتی تا پیشرفته gis و نرم افزار arc gis
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/09/30 پنج شنبه جمعه17:00-13:00(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 6900000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج 21-17 (محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 6900000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام