saç protezi rolex replika saat Web Design III(Java Script&JQuery&Ajax)
دوشنبه 29 بهمن 1397
Web Design III(Java Script&JQuery&Ajax)

دوره های این دپارتمان نیز به صورت هماهنگ با سیلابس های آموزشی CIW بوده و سعی بر آن دارد که با بیان مفاهیم پایه ای وب و همین طور توضیح تکنیک ها و ابزارهای جدید در این حوزه، افراد متخصص و آماده کار را رهسپار شرکت ها و مراکز مختلف کند.

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/11/26 جمعه (15:00-11:00) 10% 11000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج ساعت 21-18 10% 11000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام