saç protezi rolex replika saat Web Design III(Java Script&JQuery&Ajax)
شنبه 31 فروردين 1398
Web Design III(Java Script&JQuery&Ajax)

دوره های این دپارتمان نیز به صورت هماهنگ با سیلابس های آموزشی CIW بوده و سعی بر آن دارد که با بیان مفاهیم پایه ای وب و همین طور توضیح تکنیک ها و ابزارهای جدید در این حوزه، افراد متخصص و آماده کار را رهسپار شرکت ها و مراکز مختلف کند.

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
98/02/27 جمعه (19:00-15:00) 10% 12000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج ساعت 21-18 10% 12000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام