چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396
مترجمی متون مطبوعاتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
93/07/27 یکشنبه سه شنبه 19-21 10% 4000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
93/08/01 پنجشنبه 15-19 0% 4000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام