شنبه 04 فروردين 1397
آشنایی با چاپ (ونک)

اهداف دوره:

آشنايي کامل و حرفه ای باروشهای توليد پروژه های چاپی و تبليغاتی (از طراحی تا چاپ)


قابليت هاي اکتسابي بعد از شرکت در دوره :

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج 20:30-17:30 10% 4174500 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام