يكشنبه 28 آبان 1396
SQL Server 2014 Database Development
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call پنجشنبه 18:00-14:00 10% 7450000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/08/23 سه شنبه 21:00-17:00 10% 7450000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call جمعه 13:00-8:00 10% 7450000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام