سه شنبه 04 مهر 1396
SQL Server 2014 Database Development
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/07/20 پنجشنبه 18:00-13:00 10% 7450000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/07/31 جمعه 13:00-9:00 10% 7450000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام