جمعه 07 آبان 1395
NET Framework Foundation I .
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/21 جمعه 13:00-8:00 3% 5400000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/10 شنبه - دوشنبه - 20:30-17:30 3% 5400000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام