يكشنبه 14 آذر 1395
NET Framework Foundation I .
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/09/25 پنجشبه 13:00-8:00 3% 5400000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام