دوشنبه 27 دی 1395
اصول برنامه نویسی با C#.Net
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/11/01 جمعه - 13:00-8:00 3% 2200000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/11/23 روزهای زوج - 20:30-17:30 3% 2200000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام