جمعه 07 آبان 1395
اصول برنامه نویسی با C#.Net
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/21 جمعه - 13:00-8:00 3% 2200000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/13 پنجشنبه - 13:00-8:00 3% 2200000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/08 شنبه- دوشنبه 20:30-17:30 3% 2200000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام