دوشنبه 03 آبان 1395
اتوکد سه بعدی معماری
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی جمعه17-13(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 5016000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه سه شنبه 21:00-17:00(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 5016000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
6آبان پنج شنبه جمعه21-17(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 5016000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام