سه شنبه 04 مهر 1396
اتوکد مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/06/30 پنجشنبه و جمعه 21-17 10% 5730000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه سه شنبه 13-09 10% 5730000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام