يكشنبه 28 آبان 1396
اتوکد مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/08/10 دوشنبه-چهارشنبه 17-21 10% 5730000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/08/14 یکشنبه سه شنبه 13-09 10% 5730000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام