سه شنبه 03 مرداد 1396
اتوکد مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/05/05 پنجشنبه و جمعه 13-17 3% 5730000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج 9-13 3% 5730000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/05/08 یکشنبه سه شنبه 21-17 3% 5730000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام