چهارشنبه 27 دی 1396
اتوکد مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/10/18 دوشنبه-چهارشنبه 17-21 10% 5730000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/10/28 پنجشنبه- جمعه13-9 10% 5730000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه -سه شنبه 13-9 10% 5730000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام